Reglement

Artikel 1: Organisatie

GENT-STADEN wordt georganiseerd door Wielerclub RECHT VOOR ALLEN met stamnummer 80000322 onder de reglementen van Belgian Cycling.

De wedstrijd wordt verreden op zondag 26/02/2023.

Als koersdirecteur fungeert: SNAET Mario, Ieperstraat - 8840 Staden.

 

Artikel 2: Wedstrijd - deelname

GENT-STADEN is een nationale interclub voor beloften (U23) en Elite, categorie 1.12.1, die voorbehouden is voor volgende renners/clubs:

 

Toegelaten renners:

  • renners met contract
  • eliterenners zonder contract
  • U23

Uit welke ploegen:

  • Belgische continentale UCI ploegen
  • Belgische clubploegen
  • Belgische provinciale, regionale en nationale selecties (geen renners uit de WorldTour)
  • Maximum 3 buitenlandse clubploegen/selecties (geen renners van continentale UCI ploegen)
  • Maximum 5 andere buitenlandse clubploegen/selecties cfr. grensakkoorden met aangrenzende federaties (NED-FRA-GBR-GER-LUX) (mits toelating van de wegcommissie)
  • Mixte ploegen: elke club met minstens twee renners vertegenwoordigd
  • Renners van buitenlandse regionale en nationale selecties (geen renners van UCI ploegen)

In totaal mogen er maximum 25 teams van maximum 7 renners aan de wedstrijd deelnemen, hetzij maximum 175 renners.

Artikel 3: Permanentie

a. De startpermanentie wordt georganiseerd in Het SWOK vanaf 09.30 uur.

De bevestiging van de starters (inschrijving), het afhalen van de nummers door de ploegverantwoordelijken, de vergadering met de commissarissen en de organisatie, de briefing met lottrekking van de sportdirecteurs gaat door in de startpermanentie.

Inschrijven en afhalen van de nummers kan tot 11.15 uur.

De briefing met lottrekking start om 11.30 uur.

Alle renners dienen, uiterlijk 15 minuten voor de start het startbulletin te tekenen in de startpermanentie.

De startpermanentie wordt gesloten om 13.15 uur.

b. De aankomstpermanentie wordt georganiseerd in het zaaltje achter café De Pauw te 8840 STADEN - Diksmuidestraat 147 vanaf 14.30 uur.

Eén uur na de aankomst wordt deze gesloten.

Artikel 4: Radio-tour

a. De wedstrijdinformatie wordt uitgezonden op de frequentie Kan 3 - 160.10625

b. Alle volgers in de wedstrijdkaravaan zijn verplicht een werkend ontvangtoestel in het voertuig te hebben.

Artikel 5: Neutrale technische bijstand

De neutrale technische bijstand wordt verleend door PASSION FOR CYLING vzw met 3 voertuigen.

Zij voorzien zelf een ontvangtoestel om Radio-tour te beluisteren.

Artikel 6: Tijdsgrens

Elke renner, die aankomt buiten een tijdspanne boven 8% van de tijd van de winnaar, wordt niet weerhouden in de uitslag.

De tijdspanne kan verlengd worden in geval van uitzonderlijke omstandigheden op beslissing van het College van Commissarissen, in overleg met de koersdirecteur.

Arikel 7: Prijzen

a. Er worden geen premies voorzien.

b. De prijzenbarema's van Belgian Cycling zijn van toepassing.

c. Individueel zijn er 25 prijzen voorzien met een totaal van 1500€.

1: 260, 2: 200, 3: 150, 4: 125, 5: 100, 6: 75, 7: 60, 8: 50, 9 & 10: 40, 11 tot 20: 30, 21 tot 25: 20€.

d. Voor de interclub zijn er 10 prijzen voorzien ten bedrage van 500€.

1: 120, 2: 90, 3: 75, 4: 60, 5: 50 , 6 & 7: 30, 8 tot 10: 15€.

e. De bovenstaande prijzen zijn bruto prijzen (taksen zijn niet afgehouden). De uitbetaling gebeurt via de wielerbond.

f. Om in aanmerking te komen voor de prijzen dient de renner de totaliteit van het parcours van de wedstrijd te hebben afgelegd en dit binnen de in het reglement voorziene tijd (Art. 6).

Artikel 8: Antidoping

a. Het antidoping reglement van Belgian Cycling en van de Vlaamse Gemeenschap wordt integraal toegepast.

b. Een eventuele antidopingcontrole zal doorgaan in 8840 STADEN - Diksmuidestraat 141.

Artikel 9: Huldigingsceremonie

a. De eerste drie renners van het individueel eindklassement melden zich aan bij de huldigingsceremonie.

b. Ze worden gevraagd zich maximum 15 minuten na hun aankomst aan te melden aan de podiumwagen thv. de aankomst.

Artikel 10: Straffen

Het straffenbarema van Belgian Cycling is van toepassing.

Artikel 11: Medische dienst

a. MedPrEvent staat, zowel tijdens als voor en na de wedstrijd, ten dienste van de renners en de volgers.

b. Er wordt een wagen voorzien met een dokter.

c. Er worden 2 ziekenwagens met gekwalificeerd personeel voorzien in de wedstrijd.

d. Er wordt 1 hulppost met gekwalificeerd personeel voorzien thv. de aankomst.

Artikel 12: Volgers - veiligheid

a. Per deelnemend team is er één volgwagen toegestaan in de wedstrijd. Deze krijgt een officieel volgbewijs en een sticker die duidelijk zichtbaar aan de voorruit wordt bevestigd. Daarnaast krijgen ze ook een nummer, te bevestigen aan de achterruit. Dit nummer bepaalt de volgorde in de wedstrijdkaravaan.

b. Bij lottrekking wordt de volgorde van de ploegwagens bepaald. Deze lottrekking gebeurt tijdens de briefing met de organisatie, de commissarissen en de afgevaardigde van de teams.

c. Iedere volger dient in het bezit te zijn van een geldige licentie en wordt geacht het verkeersreglement te respecteren en te volgen, alsook de richtlijnen van de commissarissen.

d. Alle volgwagens hebben een radio-ontvanger, door de ploeg zelf te voorzien.

e. Alleen de volgers met een speciaal kenteken A mogen bij het einde van de wedstrijd de aankomst passeren. Alle andere wagen zijn verplicht de afleiding te volgen in de laatste ronde: Sint-Jansstraat (N36) - rechtdoor Kerkhofblommenstraat.

f. De voertuigen van de VIP's rijden tussen het openingsvoertuig en de koersdirecteur. Bij het ingaan van de laatste ronde zijn ze verplicht naar de parking van firma TRYBOU te rijden: Stampkotstraat- linksaf Nijverheidstraat.

Artikel 13: Parcours

a. De renners dienen ten allen tijde het officiële parcours te volgen en worden geacht het parcours te kennen. Inbreuken kunnen door het College van Commissarissen worden gesanctioneerd.

b. Een wegwijzer wordt gepubliceerd op de website en in de technische gids.

c. Het parcours is uitgepijld vanaf 22/02/2023.

Artikel 14: Milieu

a. De organisatie voorziet een afvalzone tbv. de renners voor en na de bevoorradingszone. Deze wordt aangeduid met borden. Aan de ploegleiders wordt met aandrang gevraagd hun renners te sensibiliseren om gebruik te maken van deze zone.

b. Het is ten strengste verboden om vuilnis uit de volgwagens van de wedstrijdkaravaan te gooien. In uiterste nood kan gebruik gemaakt worden van de afvalzone.

Artikel 15: Slotbepalingen

a. Het reglement kan enkel en alleen gewijzigd worden door het College van Commissarissen op voorstel en in overleg met de organisatie.

b. Door deelname aan GENT-STADEN erkennen de renners, ploegleiders en alle volgers dat zij kennis genomen hebben van dit reglement en het in zijn geheel aanvaarden.

c. Alle technische gevallen niet voorzien in dit reglement, zullen door het College van Commissarissen in overleg met de organisatie beslecht worden. Over alle overige gevallen zal door de organisatoren beslist worden.