Powr.io content wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op het cookiebeleid (functioneel en marketing) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Powr.io en de content te bekijken. Je kunt hierover meer lezen in de privacyverklaring van Powr.io.

KANDIDATUREN 2022

Ploegen die op 27 februari 2022 wensen deel te nemen aan Gent-Staden kunnen hun kandidatuur bezorgen via het contactformulier op onze website.

GENT-STADEN NIET GEVELD DOOR SNEEUW MAAR DOOR CORONA

Met spijt in het hart besliste de organisatie Gent-Staden om de 73ste editie van Gent-Staden niet te organiseren. De “natuurlijke” vijand voor deze voorjaarsklassieker was doorheen de Jaren mogelijke sneeuwval, gezien de datum van de wedstrijd. Een andere nooit geziene natuurlijke vijand dwarsboomt nu de organisatie. Na rijp beraad en na een afwachtende houding sinds het verlof en hopende op een positieve kentering van de evolutie van de corona-pandemie, werd de knoop doorgehakt en beslist om de wedstrijd niet te organiseren.

Aanleiding hiertoe is een samenloop van een aantal zaken. Enerzijds moet de sponsorwerving nu volop lopende zijn maar dit lukt niet gezien we de sponsors niet kunnen bezoeken enerzijds en veel van de bestaande sponsors commercieel ook hun beste jaar niet achter de rug hebben. Een andere oorzaak zijn de uitgevaardigde en begrijpelijke protocollen van de wielerbond met tal van te nemen maatregelen zoals een publiekvrije start- en aankomstzone, de te nemen maatregelen inzake de inschrijving, de briefing, de sanitaire voorzieningen,… Dit vergt van de organisatie een bijkomende financiële en organisatorische inspanningen die de organisatie niet haalbaar ziet.

We hopen om in 2022 de wedstrijd opnieuw te kunnen organiseren met op zaterdag de wedstrijd voor nieuwelingen en juniores en op zondag de wedstrijd voor Elite en beloften en hierbij verder te kunnen rekenen op de talrijke sponsors en medewerkers zonder wie deze organisatie niet mogelijk is.